Tietosuojailmoitus

(Päivitetty 7.3.2022)

Tällä tietosuojailmoituksella toimitamme sinulle tietoja siitä, kuinka Pumba Oy käsittelee sinun henkilötietojasi (ks. EU:n tietosuoja-asetuksen artiklat 13 ja 14). Informoimme meidän henkilöstöämme asianmukaisesti erikseen.

Voimme yksipuolisesti muuttaa tietosuojailmoitusta. Muutokset astuvat voimaan välittömästi, kun päivitetty versio tietosuojailmoituksesta julkaistaan.

  1. YLEISET TIEDOT

Rekisterinpitäjä:

Pumba Oy (123456-7)

Eteläinen Salmitie 1, 02430 Masala

Yhteyshenkilö:

Sebastian Aarnio

aarnio.sebastian@gmail.com

  1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMET
Käsittelyn tarkoitusOikeusperuste käsittelylleRekisteröidyt ja henkilötiedot
AsiakassuhdeSopimus meidän on täytäntöönpantava sopimuksetAsiakkaat: (i) Perus- ja yhteystiedot, (ii) tarjouspyyntöä koskevat tiedot, (iii) muut meille luovutetut tiedot
Asiakastietojen strateginen analyysi uusien palveluiden kehittämiseksi ja asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksiMeidän oikeutettu etummemeidän on analysoitava asiakastietojamme, voidaksemme parantaa palveluamme ja harjoittaa liiketoimintaamme   
HUOM! Sinulla on oikeus kieltää suoramarkkinointi jokaisen markkinoinnin yhteydessä
Kaikki asiakkaamme: (i) Perus- ja yhteystiedot, (ii) palvelun käyttöä koskevat tiedot 
YhteistyösuhteetSopimus meidän on täytäntöönpantava sopimuksetYhteistyökumppanit ja potentiaaliset yhteistyökumppanit: (i) Perus- ja yhteystiedot, (ii) muut meille luovutetut tiedot
Suoramarkkinointi Meidän oikeutettu etummemeidän on toteutettava, perustettava ja kehitettävä asiakassuhteita, ja kehitettävä liiketoimintaamme  
HUOM! Sinulla on oikeus kieltää suoramarkkinointi jokaisen markkinoinnin yhteydessä
Asiakkaat ja kauppiaat sekä potentiaaliset kauppiaat: (i) Perus- ja yhteystiedot, (ii) asiakassuhteeseen liittyvät tiedot
RekrytointiMeidän oikeutettu etummemeidän on hallittava rekrytointiamme
HUOM! Sinulla on oikeus kieltää meitä käsittelemästä sinun henkilötietojasi
Työnhakijat: (i) Perus- ja yhteystiedot, (ii) CV-tiedot, (iii) muut työnhakijan meille luovuttamat tiedot
ViestintäMeidän oikeutettu etummemeidän on hallittava meille tehtyjä yhteydenottopyyntöjä Yhteyttä ottavat henkilöt: (i) Perus- ja yhteystiedot, (ii) muut meille luovutetut tiedot 
Evästeet ja muut vastaavat               tekniikatSuostumussähköisestä viestinnästä annetun lain (917/2014) mukainen suostumusKotisivuillamme vierailevat henkilöt: IP-osoitteet
  1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan seuraavista lähteistä: 

Käsittelyn tarkoitus:Tietolähteet:
Ks. tarkoitukset (a) – (d) ylempää(i) Rekisteröidyt itse, (ii) Julkiset lähteet, kuten internet, Posti, PRH ja Väestörekisterikeskus, jne.
Ks. tarkoitukset (e) – (f) ylempää(i) Rekisteröidyt itse
Ks. tarkoitus (g) ylempääEvästeet
  1. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO

Voimme siirtää henkilötietojasi kolmansille (esim. tietojensäilytyspalveluntarjoajat) osana tavanmukaisia liiketoimiamme. Kun henkilötietoja siirretään kolmansille osapuolille, varmistamme, että henkilötietojen siirrot toteutetaan tietoturvallisesti ja asianmukaisin tietosuojasopimuksin.

Sinun henkilötietojasi voidaan siirtää yhteistyökumppaneillemme, tietojensäilytys- ja viestintäpalveluntarjoajille sekä kirjanpito- ja tilintarkastuspalveluntarjoajille sekä asiaankuuluville viranomaisille.

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Huolehdimme tällöin asianmukaisesta tietosuojan tasosta esim. mallisopimuksin, Privacy Shield -järjestelmällä ja muilla vastaavilla järjestelyillä.

  1. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Käsittelyn tarkoitusSäilytysaika
AsiakassuhdeSäilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään kuin meidän välisemme sopimus on voimassa.
Asiakastietojen strateginen analyysi uusien palveluiden kehittämiseksi ja asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksiSäilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin niitä voidaan käyttää käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseen
YhteistyösuhteetSäilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään kuin meidän välisemme sopimus on voimassa.
Suoramarkkinointi Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään, kunnes ilmoitat meille, ettet halua enää vastaanottaa markkinointia (opt out) tai me huomaamme, ettet enää halua vastaanottaa markkinointia.
RekrytointiSäilytämme tarpeellisia henkilötietoja korkeintaan kahdentoista (12) kuukauden ajan työhakemuksen vastaanottamisesta, jos työnhakijoista ole tullut työntekijöitämme. 
ViestintäSäilytämme tarpeellisia henkilötietoja kolmen (3) vuoden ajan yhteydenoton jälkeen.
Evästeet ja muut vastaavat               tekniikatTarpeellisten tietojen säilytysaika on riippuvainen evästeestä tai muusta vastaavasta tekniikasta

Tarkistamme säännöllisesti rekistereissä olevien tietojen tarpeenmukaisuuden ja pidämme kirjaa tarkastuksista.

  1. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus käyttää kaikkia alla lueteltuja oikeuksia.

Oikeuksia koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina kohdassa 1 mainitulle henkilölle. Rekisteröidyn oikeudet voidaan toteuttaa vasta, kun rekisteröidyn henkilöllisyys on varmennettu asianmukaisella tavalla.

OikeusTarkempi selite
Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja rekisterinpitäjä on tallentanut hänestä. 
Oikaisu- ja poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot laissa säädetyin perustein. 
RajoittamisoikeusRekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyin perustein. 
Siirto-oikeusRekisteröidyllä on oikeus saada ne häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.
VastustamisoikeusJos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten.
Jos henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällä perusteella lain mukaisesti. 
Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.
Oikeus peruuttaa suostumusMikäli henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on rekisteröityjen antama suostumus, on rekisteröidyillä myös oikeus suostumuksen peruuttamiseen.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Valitus voidaan tehdä siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyn vakinainen asuinpaikka tai työpaikka on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut. 

  1. TIETOTURVA

Käytämme ainakin seuraavia tietoturvatoimia suojataksemme meidän vastuullamme olevia henkilötietoja: (i) henkilötietoihin pääsy on rajattu; (ii) henkilötietoja suojataan virustorjunnalla, haittaohjelman torjunnalla ja muilla vastaavilla ohjelmilla; (iii) jokaiselle henkilötietoryhmälle on asetettu vastuuhenkilö; (iv) käytämme ajantasaisia ja luotettavaksi todettuja ohjelmia ja järjestelmiä voidaksemme taata tietojen jatkuvan luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden ja vikasietoisuuden; (v) käytämme ajantasaisia ja luotettavaksi todettuja ohjelmia ja järjestelmiä voidaksemme taata, että fyysisen tai teknisen vian sattuessa tiedot ja pääsy niihin voidaan palauttaa nopeasti; ja (vi) arvioimme säännöllisesti meidän henkilötietojen käsittelytoimia.